Korisnički ugovor

Ovaj Ugovor uređuje postupak za pružanje administrativne internetske usluge informacijskim i drugim uslugama, putem tehničkih značajki web mjesta, putem sigurnih stranica u području pružanja poslovnih informacija od trećih strana.

OPĆE ODREDBE UGOVORA

1.1. Ovaj Ugovor regulira odnose koji se javljaju između administracije internetske usluge i korisnika u procesu korištenja korisnika funkcionalnosti internetske usluge.

1.2. Ovaj Ugovor je razvijen od strane Uprave Internet usluge i sadrži osnovne norme i pravila na temelju kojih Internet usluga funkcionira.

1.3. Internet usluga je internet platforma u kojoj uprava Internet usluge pruža korisnicima informacije .

1.4. Uprava internetske usluge zadržava pravo izmjene teksta ovog Ugovora, obavještavajući korisnike objavljivanjem novog izdanja . Korisnik mora redovito pratiti promjene u ugovoru. Ako se korisnik ne slaže s novim uredništvom Ugovora, Korisnik je dužan odmah prestati koristiti internetsku uslugu. U slučaju da korisnik i dalje koristi internetsku uslugu nakon što se nova verzija Ugovora stupi na snagu, korisnik time potvrđuje svoj puni pristanak s novim uredništvom ugovora.

1.5. Korisnik je dužan u potpunosti pročitati ugovor do početka korištenja funkcionalnosti internetske usluge. Korištenje internetske usluge znači potpuno i bezuvjetno prihvaćanje ovog Ugovora od strane korisnika u skladu s važećim propisima.

AKCEPT SPORAZUMA

2.1. Da bi se u potpunosti iskoristila funkcionalnost internetske usluge, korisnik mora napraviti akcept ovog Ugovora.

2.2. Pod Akceptom ovog ugovora podrazumijeva se potpuno prihvaćanje i suglasnost korisnika s Uvjetima ovog Ugovora, kao i drugim dokumentima koji reguliraju funkcioniranje internetske usluge i nalaze se na svojim stranicama.

2.3. S pravnog gledišta, akcept ovog Ugovora su pravne radnje korisnika usmjerene na korištenje funkcionalnosti internetske usluge.

2.4. Koris

nik ne smije koristiti funkcionalnost internetske usluge bez potpunog i bezuvjetnog pristanka na uvjete ovog Ugovora.

2.5. Svi elektronički dokumenti, obavijesti i obavijesti koje su izdane ili provedene na daljinu, putem internetske usluge i u okviru ovog Ugovora, priznaju se u jednostavnom pisanom obliku na odgovarajući način.

2.6. Pojam akcept ovog Ugovora nije ograničen ili postavljen osobno.

2.7. Akcept ovog Ugovora ne može biti povučen od strane korisnika.

PRAVNI STATUS ADMINISTRACIJE INTERNETSKE USLUGE

3.1. Uprava internetske usluge djeluje u ime internetske usluge i vlasnika internetske usluge, u okviru ovog Ugovora i drugih dokumenata koji reguliraju funkcioniranje internetske usluge.

3.2. Administracija internetske usluge kontrolira funkcioniranje internetske usluge, njegovu učinkovitost, kao i djelovanje korisnika u procesu korištenja funkcionalnosti internetske usluge.

3.3. Uprava internetske usluge zadržava pravo ograničavanja pristupa internetskoj usluzi korisnicima koji krše uvjete i zahtjeve ovog Ugovora, kao i druge dokumente koji reguliraju postupak korištenja internetske usluge.

3.4. Uprava Internet usluge ima pravo:

3.5. Uprava internetske usluge obvezuje se:

PRAVNI STATUS KORISNIKA

4.1. Kada koristite internetsku uslugu, korisniku je zabranjeno:

4.2. Korisnik ima pravo:

4.3. Korisnik se obvezuje:

RJEŠAVANJE SPOROVA

5.1. Ako se spor ne može riješiti pregovorima, spor se prenosi na sudove bilo koje jurisdikcije na mjestu vlasnika internetske usluge.

4.2. Svi sporovi koji su nastali u okviru izvršenja ovog ugovora i drugih dokumenata internetske usluge rješavaju se pregovorima.

VIŠE SILE

6.1. Uprava internetske usluge izuzeta je od odgovornosti za djelomično ili potpuno neizvršavanje obveza prema ovom Sporazumu, ako je takvo neizvršenje posljedica okolnosti nepremostive sile nastale nakon objavljivanja ovog Ugovora kao posljedica okolnosti nepremostive sile koje stranke nisu mogle predvidjeti ili spriječiti.

6.2. Okolnosti nezaustavljive sile stranke uključuju samo sljedeće događaje koji čine ispunjenje relevantnih obveza prema ugovoru nemogućim: potresi, poplave, druge prirodne katastrofe, požari, nuklearne i druge industrijske nesreće, kao i štrajkovi, vojne akcije, građanski nemiri ili akti državnih tijela koji sprečavaju ispunjenje uvjeta sporazuma. Sve ostale prepreke, bez obzira na njihovu prirodu ili karakteristike nezaustavljive sile, ne smatraju se, osim onih prepreka koje će stranke posebno prepoznati kao uzrokovane djelovanjem okolnosti nezaustavljive sile.

ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Sporazum je sklopljen između korisnika i administracije internetske usluge u vezi s redoslijedom korištenja internetske usluge, obvezan je i djeluje od trenutka prihvaćanja korisnika na neodređeno vrijeme.