Pravila o privatnosti

1.1 ova Pravila o privatnosti koriste sljedeće uvjete:

2.1. Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se samo na web stranice. Web-lokacija ne kontrolira niti je odgovorna za web-lokacije trećih strana koje korisnik može pristupiti putem veza dostupnih na web-lokaciji.

2.2. Uprava web mjesta ne provjerava valjanost osobnih podataka koje pružaju korisnici web mjesta.

3.1. Ova Pravila o privatnosti utvrđuju obveze administracije web mjesta o neobjavljivanju i jamče povjerljivost osobnih podataka koje korisnik pruža na zahtjev administracije web mjesta.

3.2. Osobni podaci dopušteni za obradu u skladu s ovim Pravilima o privatnosti pružaju korisnik ispunjavanjem obrasca za povratne informacije na web mjestu i sadrže sljedeće informacije:

4.1. Uprava stranice ima pravo koristiti osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:

5.1. Obrada osobnih podataka korisnika vrši se na neodređeno vrijeme na bilo koji pravni način, uključujući informacijske sustave osobnih podataka sa ili bez automatizacije.

5.2. Upravljanje web-mjestom poduzima potrebne organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka korisnika od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, uništenja, izmjene, blokiranja, kopiranja, distribucije i drugih nezakonitih radnji trećih strana.odgovornost

6.1 stranaka. U slučaju gubitka ili otkrivanja osjetljivih informacija, uprava web mjesta nije odgovorna za sljedeće osjetljive informacije:

7.1. Administrator web-lokacije može izmijeniti ova Pravila o privatnosti bez pristanka korisnika.

7.2. Nova pravila o privatnosti stupaju na snagu od objavljivanja na web stranici, osim ako nova verzija pravila o privatnosti ne daje drugačije.

7.3. Svi prijedlozi ili pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti trebaju biti upućeni u obrazac za povratne informacije.